Regler för eleverna

Senast uppdaterad söndag, 02 mars 2014
Skriven av Super User

Regler för eleverna vid Kinesiska skolan Nya Stjärnan

För att skapa och upprätthålla en god studiemiljö har skolan stiftat följande regler, som vi hoppas att eleverna ska följa:

 1. Eleven ska komma i tid till skolan på lördagarna. Man ska inte komma försent och inte lämna skolan i förtid. Om eleven har särskilda skäl att komma sent eller avvika i förtid, ska han eller hon förklara orsaken för läraren. I sådana fall, eller om eleven blir sjuk, ska han eller hon på eget initiativ kontakta läraren för att ta igen missad undervisning.
 2. Under lektionen ska eleven lyssna noga och svara på lärarens frågor. Det är viktigt att fråga om det är något man inte förstår. För att undervisningen ska fungera måste eleven har gjort sina läxor.
 3. Eleven ska aktivt se till att skapa ett vänligt och samarbetsvillligt förhållande till sina studiekamrater, så att man kan hjälpa och lära av varandra.
 4. Eleven ska inte utan lov röra de saker som finns i klassrummet och inte heller äta mat eller leka med leksaker i klassrummet.
 5. Eleven får inte skrika i korridoren under rasterna. Det är förbjudet att rita eller måla på väggar eller inredning, samt att skräpa ner. Låsta skåp i korridoren ska inte röras.
 6. Föräldrarna är ansvariga för att ersätta saker som förstörs i skolan.
 7. Det är förbjudet att stanna kvar i skolan efter att den har stängts. 

Alla har rätt att säga ifrån och hjälpa andra tillrätta om de upptäcker brott mot reglerna.

 

Regler för föräldrarna

Senast uppdaterad söndag, 02 mars 2014
Skriven av Super User
 1. Kinesiska skolan Nya stjärnan är alla föräldrars egen skola. Föräldrarnas stöd och samarbete är en förutsättning för skolans fortlevnad och framgång. Föräldrarna måste engagera sig i skolans utveckling och barnens studier i kinesiska, visa kärlek och tålamod. Föräldrarna måste bry sig om  och måna om skolan samt utgå från skolans bästa i sina handlingar, delta i och hjälpa administrativa kommittén och utbildningskontoret, för att vi tillsammans ska kunna skapa en bra skola.
 2. Föräldrarna turas om att hjälpa till med arbetet i skolan på helgerna enligt ett rullande schema. Tjänstgörande föräldrar ansvarar för att upprätthålla ordningen i skollokalerna, ordningen under lektionerna samt elevernas säkerhet. De ska engagerat delta i cafeteriaverksamheten, städningen och inspektionen av klassrummen efter lektionerna, samt vidarebefordra meddelanden i skolan. (För detaljerade uppgifter, se ”Information till föräldrar som hjälper till vid undervisningstillfällena” samt ”Regler för säkerhet och renhållning”)
 3. Föräldrarna ska bry sig om sina barns framsteg och svårigheter i skolan, och försöka hjälpa till med att öka barnets intresse för att studera kinesiska. Kommunicera ofta med lärarna, uppmuntra och hjälp barnen i deras studier. Hjälp skolledningen att skapa en kinesiskspråkig atmosfär i skolan.
 4. Övervaka och hjälp barnen att följa skolans regler. Var en förebild för barnen och hjälp skolledningen att se till så att regler och stadgar efterlevs.
 5. Följ den klassindelning och klassrumsfördelning som skolan har gjort. Klagomål, förslag och önskemål ska framföras till skolledningen. Föräldrarna ska inte stanna i klassrummet under lektionstid annat än om de har lärarens tillåtelse, och de ska inte heller trängas i dörren eller tala med hög röst i korridören – detta för att undvika negativ inverkan på undervisningen.
 6. När barnen kommer hem efter lektionen ska föräldrarna genast informera sig om deras läxor, lärarnas önskemål och meddelanden från skolan, samt se till att barnen i tid blir klara med de läxor som läraren gett dem.
 7. På skolan ska föräldrarna anpassa sig till de regler som skolan satt upp samt följa skolans och de tjänstgörande föräldrarnas anvisningar. De ska även hjälpa till med att upprätthålla en god ordning och säkerhet i skolan.  
 8. Föräldrarna ska delta i föräldramöten och träffar med lärarna. De ska ta till sig rapporter om undervisning, skoladministration och ekonomi. Föräldrarna kan närsomhelst vänta sig till skolledningen med åsikter och förslag.
 9. Föräldrarna ska följa svensk lag som förbjuder rökning på skolområdet (inklusive skolhuset och parkeringsplatsen).
 10. Kinesiska skolan Nya stjärnan kommer att i hög grad använda internet som ett medel för kommunikation och kontakter. Därför bör alla föräldrar i god tid före veckans undervisningstillfälle kontrollera om skolan har skickat e-post eller lagt ut andra meddelanden.

教师守则

Senast uppdaterad söndag, 02 mars 2014
Skriven av Super User

A. 总则

 1. 培养学生对中国文化的浓厚兴趣和学会中文的自豪感。
 2. 根据学校总方针,制订教学计划。报学校批准,负责具体实施;当好学校管委会教育教学决策的参谋,处理好学校教学的各项工作;
 3. 学习与研究孔子的教学思想、教学方法,和先进的教学手段、教学内容。联系我校实际,探索在瑞典进行中国语文快乐教学的新路子。实现教学大纲,老师认真教学,学生主动学习的整合,促进教学质量和办学水平的不断提高。创造一个充满探索气氛的教学环境,既要考虑整体特点和团体目标,又要考虑学生的个体差异和个体目标;
 4. 对学生要有热心、爱心和耐心! 保护学生的自尊心,平等对待每个学生。积极肯定和鼓励学生学生取得的每一点进步。
 5. 教师要有团队精神,互补长短, 乐于奉献,全心全意为学生服务。

B.细则

 1. 开学第一周传达对学生和家长的教学要求,推选家长负责人和学生会负责人;第六周教师家长座谈会,向家长汇报教学计划和执行情况以便对本学期的教学计划有所修正;学期末发布个人(不公开)学生成绩报告及进步谈话(utvecklingssamtal);学年末组织学生学业汇报演出等。
 2. 每周六老师都要对每个学生问候,使学生的自我价值表现出来。公开场合不评论任何学生的学习状况,有家长问及自己孩子学习情况如何时,(在公众场合)只做肯定。学生学习成绩不与其他学生的做比较,只与教学大纲比较。
 3. 联系本班家长负责人(Klasspappa eller Klassmamma)及校委会负责人,组织学生活动,加强与家长之间的交流。
 4. 积极参加学校举办的教师会议和教学交流活动。包括教师培训;教研组会和公开授课、听课等活动。积极与其他老师切磋教学经验,及讨论随时出现的问题.
 5. 老师有责任控制课堂秩序,严格学风,不使教学环境受到任何干扰。学生穿班,换班需经校方许可。
 6. 任课老师对班上所有学生在校时的学习、纪律、安全,及课堂内的一切活动全权负责。校委会和家长会将全力协助,支持老师的工作。
 7. 准备课堂教案,批改学生作业,查考学生成绩。作好每次测验与期末考试的准备工作。拟订表准试卷,应结合教学实践,参考HSK中文考试大纲,重点考查学生应该掌握的内容。
 8. 积极与校长联系,校方将尽全力解决教师的困难。因故不能上课,需提前两天通知校方。因故事不能上课,需提前两周通知校方;如因病不能上课,需提前两天通知校方;并与代课教师做好交接工作。
 9. 每次上课需提前五分钟进教室,并最后一个离开。维护租用教室内的课桌椅及其它物品的完好和整洁,保护好瑞方教师书桌上及其他地方的用品。

Kontakta oss

E-post: info@kkfs.se

Adress: Gärdesskolan, Banérgatan 56, 11553 Stockholm

Bil: Kör till Valhallavägen 175, gratis parkering på lördagar
T-bana: till Karlaplan, utgång: Valhallavägen
Buss: nr4 till Banérgatan